امروز چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ ۲۰:۵۴

واقف تجارت ماکو

واقف تجارت ماکو ترخیص کالا -حمل کالا از مبدا تا مقصد - دانجام حوالجات عرضی - گرفتن گواهی لستاندارد وی ا سی vocاز کشور مبدا

محصولات و خدمات

پروفایل شرکت

مشخصات کلی

واقف تجارت ماکو

  • شرکت خصوصی
  • پیمانکار
  • حمل و نقل
  • خدمات

واقف تجارت ماکو

869

خدمات گمرکی
ترخیص کالا -حمل کالا از مبدا تا مقصد - دانجام حوالجات عرضی - گرفتن گواهی لستاندارد وی ا سی vocاز کشور مبدا

منطقه آزاد صنعتی ماکو - خیابان طالقانی مجتمع ابراهیم زاده واحد 26

بازرگانی و تجارت
  • ایران